Medlemsenkät 2023

Övre Norra Terrierklubben vill satsa på att bli en mer levande klubb där vi tillsammans hjälps åt att föra klubben framåt.

Vi i styrelsen har satt ihop en Medlemsenkät som vi gärna vill att så många medlemmar som möjligt svarar på. Det tar inte mer än nån minut att svara och alla svar är helt anonyma.

Gå till enkäten

© 2023 Övre Norra Terrierklubben