Kennelhosta

Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får INTE delta.

Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta eller som under den senaste månaden vistas tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar

 

Saxat från allmänna regler SKK punkt 6: Hinder för deltagande i utställning, prov, tävlingar och beskrivningar stycke Smittsamma sjukdomar

© 2024 Övre Norra Terrierklubben